GÜVENLİK ETİKETİ ( Kırılgan Etiket )

Özel bir etiket hammaddesidir. Yapıştığı yüzeyden çıkarılmaya çalışıldığında küçük parçalar halinde dağılır. Genellikle bilgisayar kasaları olmak üzere bilgisayar parçaları ve elektronik eşyaların tamirlerinde garantilerini takip etmek amacı ile kullanılmaktadır.

Etiketin alt yapışkan yüzeyine yapılan baskı yapıştığı yerde kalır ve etiketin üst yüzeyi yırtılmadan çıkar. Yapıştırıldığı yüzeyden sökülürse yapıştırıldığı yerde VOID “Geçersiz” yazısı bırakır. Etiketin söküldüğünün tespit edilmesi amacı ile geliştirilen ir etiket çözümüdür.


HOLOGRAM ETİKET

Hologram: Doğru ışıklandırma altında, nesnelerin gerçekte olduğu gibi, farklı açılardan görülebildiği üç boyutlu görüntülerdir. Bu üç boyutlu görsel verilerin kaydedilmesi, depolanması ve tekrar görülebilmesini sağlayan işlemler dizisine de “Holografi” denir.

Sahteciliği önlemek, ürünün orjinalliğini belirtmek veya ürünün görselliğini ön plana çıkartmak için kullanılır.


RFID ETİKET

RFID etiket (tag), tanınmak istenen nesnelerin (ürün, paket, taşıt, insan, hayvan, vd.) üzerine veya içine doğrudan yerleştirilir.

RFID etiketin içindeki çipe kaydedilmiş bilgileri okumak için gerekli iletişim, okuyucu ile etiket içinde bulunan anten aracılığıyla radyo frekans (RF) sinyalleriyle sağlanır. RFID etiket, okuma alanına girdiğinde okuyucu tarafından algılanır ve çipinin kendi koduyla birlikte içinde kayıtlı bilgileri anteni vasıtasıyla okuyucuya kablosuz ve temassız olarak gönderir.

Enerjiyi alma yöntemine bağlı olarak, etiketler aktif, pasif ve yarı pasif olmak üzere üçe ayrılır. Aktif RFID etiketlerde, iletişim ve işlem için enerji kaynağı bulunurken, pasif RFID etiketler gerekli enerjiyi okuyucudan alırlar. Okuyucunun çiple haberleşmesini RFID etikette bulunan anten sağlar.